Cokhicu.vn | Nơi đăng bán, đăng mua thiết bị máy móc cơ khí đã qua sử dụng
Công ty cổ phần công nghiệp Weldcom
30 January 2013 | | Mã tin: 667

Những sản phẩm nào được phép đăng lên trang cokhicu.vn?

Trả lời: Tất cả các loại máy: máy tiện, máy phay, máy ép nhựa, máy cắt tôn và các loại máy có chức năng gia công cơ bản khác. cokhicu.vn chỉ đăng bán các loại máy móc cũ, máy đã qua sử dụng. Chúng tôi không nhận đăng bán máy mới.


Tôi không bán được máy thì phải làm sao để tin mình lên đầu, có phải up lại tin không?

Trả lời: Bạn có thể làm mới tin bằng cách gửi yêu cầu làm mới tin đến địa chỉ email. Tin lúc này sẽ giống như tin mới đăng  nhưng có mức độ nội dung tối thiểu. Bạn có thể bổ sung thông tin, thay đổi giá bán, các bổ sung thông tin có thể sẽ giúp bạn nâng độ tốt của nội dung và tin sẽ được xếp cao hơn.


Tại sao lại ẩn thông tin liên hệ?

Trả lời: Thông tin liên hệ của bạn bao gồm số điện thoại và email có thể bị thu thập tự động bằng các phần mềm. Các thông tin này đôi khi bị phục vụ cho các mục đích xấu như quảng cáo, spam, tin nhắn rác, do đó cokhicu.vn sẽ sử dụng hình thức điền mã xác nhận. Người muốn mua máy của ban có thể thấy được thông tin liên hệ với bạn đơn giản bằng việc gõ mã xác nhận. Thông tin liên hệ của bạn sẽ được an toàn với các hệ thống lấy thông tin tự động.


Tại sao xóa tin đăng lại phải sử dụng email, điện thoại?

Trả lời: Để xác nhận chính xác là người đăng tin muốn hủy tin đăng, chứ không phải ai khác. Chúng tôi chỉ chấp nhận email, số điện thoại trong thông tin liên hệ, nhắn tin xóa tin đăng mà thôi.


 Thông tin tôi đưa lên bị lỗi thì phải làm sao?

Trả lời: Bạn có thể thông báo lỗi cho chúng tôi theo địa chỉ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..